Znani krakowianie i ludzie związani z Krakowem

W Krakowie kształciło się wielu znakomitych naukowców i artystów. Przez wiele lat miasto to było stolicą Polski, do dziś słynie jednak z kultury, sztuki i nauki.

Wit Stwosz

Do postaci silnie związanych z Krakowem należy choćby Wit Stwosz, norymberski malarz i rzeźbiarz, któremu zawdzięczamy główny ołtarz w kościele Mariackim. Kiedy przybył do miasta, zrzekł się swojego dotychczasowego obywatelstwa i poświęcił się działalności artystycznej. Oprócz ołtarza wykonał również nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka znajdujący się w katedrze wawelskiej oraz płytę nagrobną Filipa Buonaccorsiego (Kallimacha) w kościele oo. Dominikanów.

Jan Matejko

W mieście tym mieszkał i kształcił się również Jan Matejko. Szybko przejawił swój talent – już w wieku trzynastu lat został przyjęty do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Żył w czasach, kiedy państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Chciał on pokrzepić swoich rodaków za pomocą malarstwa historycznego.

Przed rozpoczęciem pracy nad każdym dziełem, wgłębiał się w opisy wydarzeń i strojów, by jak najdokładniej oddać szczegóły. Mimo to na słynnym obrazie przedstawiającym Bitwę pod Grunwaldem pojawiają się postacie, które w tamtym okresie już nie żyły. Znawcy sztuki wybaczają jednak twórcy pewne nieścisłości ze względu na wysoki poziom artystyczny, pojawienie się pewnych osób na obrazach często ma wydźwięk symboliczny. Przestawienie ważnych wydarzeń dla narodu polskiego bez wątpienia było ważne dla wielu Polaków.

Wisława Szymborska

Z Krakowem silnie związana była także Wisława Szymborska, poetka, krytyk literacki oraz tłumaczka barokowej poezji francuskiej. Mimo że urodziła się koło Poznania, była honorową obywatelką Krakowa, w którym mieszkała przez wiele lat i czuła się z nim związana. W 1996 roku otrzymała Nagrodę Nobla za poezję. Potrafiła bardzo celnie i krótko opisać dylematy człowieka. Pisała zaledwie kilka wierszy w roku, ponieważ jak twierdziła, wartościowa myśl trafia się rzadko.

Krzysztof Penderecki

W mieście królów polskich działał wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki. Znany jest z Trenu ofiarom Hiroszimy, Pasji według św. Łukasza i wielu innych dzieł, które zapewniły mu międzynarodowy rozgłos. Oprócz komponowania, Krzysztof Penderecki jako dyrygent współpracował z zespołami światowej sławy.

To nie jedyne ważne osoby, którym bliski był Kraków, zresztą, zważywszy na możliwości rozwoju, grono znanych krakowian powiększa się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *