Kameduli na Bielanach

Klasztor Kamedułów na krakowskich Bielanach to miejsce intrygujące swą ciekawą formą oraz tajemniczością. W skład tego kompleksu klasztornego wchodzi Erem na Srebrnej Górze oraz klasztorny kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Te obiekty znajdują się na terenie Masywu Sowińca i są otoczone pięknym kompleksem leśnym, znanym jako Las Wolskiego.

Klasztor ten jest jednym z ciekawszych obiektów, jakimi może się pochwalić Kraków. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, choć nie każdy w czasie wycieczki będzie miał szansę na to, by zajrzeć poza mury otaczające kompleks klasztorny. Wynika to z pustelniczego charakteru zakonu oraz z ograniczeń, z jakimi muszą się liczyć odwiedzające to miejsce kobiety. Każdy może jednak podziwiać piękną sylwetkę zakonu z oddali, każdy może też poznać historię tego miejsca.

Wiadomo, że pierwszych zakonników sprowadził w to miejsce Mikołaj Wolski w 1603 roku. Ponieważ mnisi ci noszą białe habity, miejsce, w którym powstał ich klasztor nazwano Bielanami. Kameduli żyją tu do dziś, a ich pustelniczy zakon kojarzony jest z bardzo surową regułą. Mnisi żyją w pustelniach, a ich życie mija na modlitwie i ciężkiej pracy. Efektem surowych warunków życia w tym pustelniczym klasztorze jest spadek liczby powołań. Dziś na całym świecie istnieje tylko 9 klasztorów tego zgromadzenia, a łączna ilość mnichów to 80 osób.

Wycieczki po tak pięknym mieście, jakim jest Kraków, mogą przybierać różne formy. Kto chce odpocząć od gwaru wielkiego miasta, ten na terenie Lasu Wolskiego, w pobliżu klasztoru Kamedułów na Bielanach, z pewnością poczuje się doskonale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *