Historia Kościoła Mariackiego w Krakowie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny dla turystów od zawsze jest Kościołem Mariackim. Wspólnie z Archikatedrą Wawelską są największymi i najważniejszymi obiektami sakralnymi dla krakowskich katolików. Kościół Mariacki nie tylko dla lokalnych mieszkańców ma ogromne znaczenie historyczne, ale również dla wielu Polaków, w szczególności tych, którzy dobrze znają historię Polski i miasta Krakowa. Wybudowany w stylu gotyckim kościół stanowi ozdobę Rynku Głównego.

Historia krakowskiego Kościoła Mariackiego

Historia powstania kościoła sięga przełomu XIV i XV wieku, jednak w dziełach tworzonych przez Jana Długosza można znaleźć wzmiankę o tym, że w latach 1221-1222 na miejscu dzisiejszego kościoła stał maleńki, drewniany kościółek, którego inicjatorem powstania miał być Iwo Odrowąż. Obiekt ten nie zdołał jednak przetrwać najazdu wojsk tatarskich na Kraków.

W 1365 roku ostatecznie zakończono budowę maleńkiej kapliczki, która na dzień dzisiejszy pełni funkcję prezbiterium. Mikołajowi Wernerowi zawdzięcza się obecny kształt Kościoła Mariackiego – to on mając na celu oświetlenie pomieszczeń przebudował go tak, by zniknął jego halowy układ nadając mu kształt typowej bazyliki.

Cała historia licznych zmian architektury tego miejsca jest bardzo długa, bowiem przez lata ulegał on zniszczeniom, więc istniała uzasadniona konieczność zmuszająca zarządców tego pięknego obiektu to ciągłych prac nad nim. Co ciekawe, kaplice boczne nie powstały na samym początku, bo dopiero pod koniec XV wieku.

Niewątpliwie najcenniejszym dziełem znajdującym się w kościele jest arcydzieło Wita Stwosza – Ołtarz Wielki. Od ukończenia ostatnich większych prac budowlanych w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w XV wieku minęło nieco czasu, zanim w latach 1887-1891 podjęta została decyzja o przywróceniu bazylice jej dawnego blasku.

Zadania podjął się Jan Matejko współpracując z Stanisławem Wyspiańskim i Józefem Mehofferem – stworzyli oni nowe witraże, wystrój wnętrza zmienili zaś na neogotycki. Ostatnimi większymi pracami konserwacyjnymi było odnowienie w latach 90. XX wieku nieco elewacji, oraz przywrócenie świeżości wnętrzu, a także w 2003 roku udało się całkowicie wymienić pokrycie dachowe. Co najważniejsze, żadna z prowadzonych prac nie zniszczyła historycznego blasku Kościoła Mariackiego. Jego niezwykłością możemy cieszyć się aż do dnia dzisiejszego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.